Det är dags att summera ett händelserikt år för avgående presidenten Rene Chocron i Lions Club Åhus. 

Lions Club Åhus senaste verksamhetsår, som avslutades den 30 juni, började som ett mycket framgångsrikt år. Prognosen pekade i början av mars mot 2,4 mkr i intäkter. Sen kom covid-19 och restriktioner och vi tvingades att stänga Loppisverksamheten resten av verksamhetsåret. Resultatet från Loppisverksamheten slutade på drygt 1,8 mkr. Den totala bidragssumman uppgick till drygt 1,4 mkr.

Nästan all verksamhet har stått still sedan i mars. Våra uppskattade månadsmöten har varit inställda. Loppisen har varit stängd. Styrelsemöten har vi genomfört utomhus med vederbörligt avstånd. Men totalt sett har verksamhetsåret varit innehållsrikt och spännande.

Ett nytt IT-stöd för bidragsärenden

Vi har en ganska stor och omfattande verksamhet. Ett normalt år består av ett hundratal bidrags-/hjälpärenden som hanteras och beslutas av fyra självständiga kommittéer; nationella, internationella, ungdom och kultur. Det är mycket information som ska sammanställas och hanteras. Ett egenutvecklat IT-system är nu ryggraden i administrationen och uppföljningen av alla ärenden. 

Systemet har även en automatisk hantering av ansökningar via vår hemsida http://www.ahus.lions.se där man går in och beskriver sitt projekt. Informationen hamnar direkt i vårt IT-stöd och landar via vår koordinator hos rätt hjälpkommitté.

Solenergi

Lions vill medverka till en hållbar utveckling och ett av våra initiativ är solenergi för att driva vår loppisbyggnad. Med egna solceller producerar vi nu all el vi behöver för uppvärmning och belysning. Den installerade effekten är 16,8 kWp och förväntas generera den el vi förbrukar på årsbasis – dvs drygt 17 000 kWh. Anläggningen sattes i drift den 10 mars och har tom sista juni gett nästan 12 000 kWh.

Förbättring av vår Loppisbyggnad

Här intill beskrivs ett annat av årets projekt; ombyggnad av vår loppishall. Ett avgörande beslutsunderlag var användningen av ett dataprogram/verktyg för att testa och åskådliggöra olika förslag i 3D. Man kunde virtuellt gå runt i byggnaden och pröva olika alternativ. Alla kunde se och lätt ta till sig en vision av hur det hela skulle gestalta sig när det blev klart.

– Nu längtar vi till att kunna öppna i någon form och att få träffa alla trevliga kunder igen

Ny president Leif Malm

– Vår arbetsordning är att vi roterar flera av våra tjänster varje år för att så många som möjligt ska få vara delaktiga. Vid halvårsskiftet träder den nya organisationen till och då blir det även skifte på presidentposten, säger avgående presidenten Rene Chocron som nu lämnar över över till den nye presidenten Leif Malm.

– Nu hoppas jag på att vår loppis ska komma igång igen under hösten och att julmarknad, luciafirande och julkonsert ska kunna bli av. Och inte minst nästa års sommarkonsert som också fick ställas in i år.

Den avgående presidentens roll blir nu som koordinator för hjälpverksamheten.

– Det har varit lätt och roligt att vara president i en så trevlig klubb avslutar René.

Har du lust att vara med och bidra till vår verksamhet som medlem eller volontär så hör gärna av dig. Du är välkommen

/Rene C, rene.chocron@telia.com, 070-542 44 19  

Share This