Om allt går som det ska rivs det gamla badhotellet vid Åhus Seaside i oktober/november. Därefter beräknas det nya hotellet börja byggas runt månadsskiftet november, december. Ett hotell som kommer att byggas som ett helt traditionellt hotell med 400 kvadratmeter SPA-avdelning, konferens- och festlokal för 150 personer, samt konferenslokaler i sju olika storlekar. Dessutom byggs en stor restaurang med uteservering mot havet och plats för 100 gäster inomhus och 100 utomhus. Det som skiljer sig mot de flesta andra hotell är ägarupplägget då man säljer ut rum och sviter. 

– Det är ett annorlunda ägarupplägg och det finns egentligen bara ett fåtal här nere i södra Sverige. Däremot är det ganska vanligt i fjällvärlden, menar Staffan Andersson på Åhus Seaside.

Hotellet ska bestå av 72 rum. Dessa kommer att säljas som 49 enheter då sviterna är sammankopplade med vanliga hotellrum via en conecting door. Försäljningen kommer att ske via Mäklarhuset och Lena Danielsson och man köper dem helt möblerade och klara. I sviterna kommer det att finnas både pentry och tvättmöjligheter. Köper man ett rum eller en svit så får man nyttja det i olika perioder under 10 veckor om året. Har man då en svit så kan man till exempel välja låsa dörren mellan rummen och hyra ut den ena delen samtidigt som man själv bor i den andra. 

– Det är viktigt att påpeka att man som gäst aldrig kommer att märka av ägandeförfarandet utan man har alltid endast kontakt med Åhus Seaside, precis som på vilket annat hotell som helst, säger Staffan.

Han berättar också att om man investerar i hotellet så räcker det med 25% uthyrning för att täcka månadsavgiften för rummet. Staffan ser fram emot att äntligen få komma igång med detta bygget som kommer att bli ett lyft för såväl Åhus som kommunen.

– Det känns jäkligt bra att göra detta nu i dessa tider för att sedan kunna komma tillbaka med helt andra möjligheter i framtiden, säger han.

Han menar också att hela området, med fastigheterna som GBJ bygger, padelbanor och restaurangen Stranda och Åhus Seasides egna bostadsrätter, bli komplett.

– Det var ju detta som vi hade som mål när vi köpte hotellet från början, säger han.

Staffan poängterar också att de kommer att värna om och bevara miljön, precis som de sagt hela tiden. Det nya hotellet kommer visuellt att se ut som de redan färdigställda bostadsrätterna och färgerna kommer att plocka upp hav, strand och tallar, såväl inomhus som utomhus. 

– Att få till detta hotellet kommer att sätta både Åhus och Kristianstads kommun på kartan. Att vi sedan bygger ett SPA på 400 kvadratmeter kommer att bli ett lyft för hela regionen, menar Staffan.

Han framhåller också alla övriga aktörer som både satsat och kommer att satsa på Åhus och menar att Åhus framöver kommer att bli ett ännu attraktivare besöksmål i framtiden.

Hotellet beräknas stå klart sommaren 2022. För att kunna bygga det krävs det att både det befintliga badhotellet samt garden restaurangen tas bort, men Staffan lovar att det kommer att finnas restaurang även under hela tiden.

Share This