Missionsgatan fick sitt namn under 1930-talet, eftersom där hade varit två byggnader som hade inhyst olika religiösa samfund.

Under andra halvan av 1800-talet växte sig IOGT- rörelsen sig allt större i Sverige. IOGT i Åhus hade blivit så pass ekonomiskt starka att de kunde bygga sig en samlingslokal vid nuvarande Missionsgatan 24 runt 1884.

IOGT:s verksamhet kom att minska efter den Allmänna Rösträtters reformens införde (1918) och efter den allmänna (Sprit)Förbudsomröstningen 1922 mer eller mindre utplåna rörelsen. Huset vid Missionsgatan såldes 1925 till Bibeltrognas Vänners förening i Åhus mot att IOGT fick hyra lokalen för 50: – per gång i 10 år fram över.

Bibeltrognas Vänner hade det år brutits sig loss från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen efter en intern schism om hur bibelorden skulle tolkas.

IOGT:s fana i färg

År 1882 byggde Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) sig en byggnad på nuvarande tomt Nr 29. När Stiftelsen växt till sig under mitten av 1930-talet byggs ett nytt Missionshus, som invigdes söndagen 30 april 1939 vid Skrågatan. Huset vid Missionsgatan såldes då till Frälsningsarmén detta år.

Fram till 1961 hade verksamheten fortsatt att växa så pass att ytterligare en ny byggnad fick uppföras nu i Äspet. Den kom att senare att benämnas Åhusgården. Idag är AOSEUM verksamma i huset vid Skrågatan. 

Frälsningsarmén hade varit verksamma i Åhus, åtminstone sedan 1907, då de hade hyrt in sig i Gamla Folkets Hus vid Rönnowsgatan trots att där fans två andra samlingslokaler vid Missionsgatan. Detta tyder på de inte fått hyra in sig någon av de två andra samlingslokalerna vid Missionsgatan på grund sin religion.  

Share This