I en artikel i Kristianstadsbladet, den 28 juni, kunde vi läsa om att ”Livsglädjen är tillbaka!” Lokalhistorikern Kenth Olsson skriver om kvinnoskulpturen, Livsglädje, som nu är restaurerad och fräsch och åter på plats vid sin lilla damm. Vi kan även läsa: ”Miniparkområdet är redan i uppskattad folkmun döpt till Absolut Livsglädje!” Vi är så stolta och glada att ha fått vara en del i skapandet av denna ”Minipark”.

2018 var ett omvälvande år för oss. Vi fick det stora förtroendet att lämna ett förslag på utformningen av trädgården vid Absolut Home. Den nedgångna slottsliknande villan höll på att totalrenoveras och förvandlas till det nu välbekanta Absolut Huset där man kan få ta del av legenden om vodkan från Åhus och historien bakom ett av världens mest ikoniska varumärke.

Det var redan bestämt att den sidan av huset som är vänd mot Sankt Annas gränd och torget skulle fungera som huvudentré och att det skulle byggas en stor glaspaviljong med full utsikt. Här skulle tusentals besökande, från många olika länder, vandra in och ut. Ett internationellt besöksmål.

Tankarna med utemiljön vid entrén, på Absolut Home´s sida var att det skulle fungera som ett torg, en samlingsplats i väntan på sin tur att få delta i visningarna. Bänk för sittande, urnor med växter mm. Vi ville att växtligheten i trädgården, innanför staketet, skulle flyta ut i planteringar utanför och sudda ut gränserna så att säga. Så vi skissade utanför ramarna och lät växtligheten flyta vidare ut i kommunens planteringar och vidare ner längs med Köpmannagatan. Vi skissade på ett torg även på kommunens sida. Tanken vi hade var att de båda torgen skulle ha gemensamma nämnare för att ge platsen en helhet. Val av markbeläggning, val av bänkar och papperskorgar men även val av växter spelar stor roll för att skapa denna helhet. De två torgen har olika förhållande som man måste ta hänsyn till men att några växter kan förekomma på båda sidorna ger en röd tråd genom platsen och en känsla av samhörighet. 

Thuja occ Woodwardi 

Våra tankar och skisser förmedlades till kommunen och anammades. Sedan fick vi frågan om vi kunde tänka oss att ta fram växtförslag, växtlista samt planteringsplaner för planteringarna på torget i korsningen Köpmannagatan, Vallgatan och Sankt Annas gränd. Något som vi naturligtvis gärna ville göra. I samband med allt detta tog kommunen beslutet att göra vid Sankt Annas gränd och belägga den med ett mer enhetligt markmaterial. Så fint det har blivit. Så nu går den röda tråden från det historiska Åhus Torg längs med Sankt Annas gränd och kommunens ”Minipark”, Absolut Home´s entrétorg och ner längs Köpmannagatan.

Rosa ’Sommerwind’ 

Det tar lite tid innan saker och ting landar och man kan reflektera. Vi är så stolta och tacksamma för det vi har fått vara en del av det som hänt runt omkring Absolut Home. Att höra alla positiva kommentarer om trädgården på Absolut Home och kommunens ”Minipark” värmer två trädgårdsnördars hjärtan.  💚 💚  

Share This