KNAUF DANOGIPS

Building Better Together 

Knauf-gruppen är ett världsomspännande företag och en av Europas ledande tillverkare av byggmaterial med produktionsanläggningar på mer än 220 platser runt om i världen. År 2019 genererade Knauf-gruppen, med mer än 35 000 anställda, en årlig omsättning på 10 miljarder Euro. Knauf-gruppens position förpliktigar och resulterar i ett intensivt arbete med forskning och utveckling i nya och förbättrade produkter och system.

Namnet Knauf kommer från familjen som 1932 startade företaget och som fortfarande driver det generationer senare. Knauf-gruppen är ett klassiskt familjeföretag med korta och snabba beslutsvägar, med mod att ständigt pröva nya idéer och driva utvecklingen framåt. Vilket visat sig mycket framgångsrikt.

Knauf tillverkar främst gips-, kalk- och cementprodukter samt värmeisoleringsmaterial som marknadsförs och distribueras i samtliga europeiska länder. Dessutom i ett flertal länder utanför Europa. I Sverige finns Knauf med en effektiv produktionsenhet i form av Knauf Danogips i Åhus där också det svenska huvudkontoret finns. Försäljningskontor i Sverige finns förutom i Åhus, även i Sävsjö, Göteborg, Stockholm och Umeå.

KNAUF DANOGIPS I SVERIGE OCH
ÅHUSFABRIKENS HISTORIA

I början av 1970-talet beslutades det att hamnen i Åhus skulle byggas ut, samtidigt som danska Danogips förde förhandlingar med kommunen om att bygga en fabrik i Åhus hamn. Intresset var stort från kommunens sida då en ny industri skulle ge arbetstillfällen och mer beläggning i hamnen. I samband med de nya planerna påbörjades en utbyggnad av hamnen. Stora mängder fyllnadsmassor transporterades till Åhus och hamnområdet expanderade.

Byggnaderna stod klara att tas i bruk 1976. Maskinerna installerades under 1977 och fabriken kunde köras igång i februari 1978. Under åren har fabriken succesivt byggts om och till samt anpassats till dagens höga miljö- och produktionskrav. Fabriken drevs av Danogips under åren 1976 till 1992, då den tyska byggmaterialtillverkaren Knauf Danogips förvärvade företaget och därmed var Knauf Danogips fött.

De första åren kördes fabriken enbart på dagtid, men efterhand som Knauf Danogips expanderade på den svenska marknaden utökades produktionen till flerskift. Till att börja med tillverkades enbart standardgipsskivor i Åhusfabriken, men efterhand har produktmixen utökats och idag produceras ett komplett skivsortiment i fabriken.

NAIL IT INDOOR = Nytt byggsystem!

Det unika, patenterade, systemet Nail It Indoor ersätter det tidigare skruvandet med spik och ger det mest effektiva och ergonomiska montaget av gipsskivor i innerväggar. Genom att byta skruv och standardgips mot specialdyckert och den starka Ultra Board kan man spara stora mängder av tid. Ultraboard-skivan skarvas i fält med skarvlisten Bondfiller och spikas med spikpistol i en unik regel och skena med dubbelvikta flänsar.

Nail It Indoor är framtaget genom ett långt utvecklingsprojekt i samarbete mellan Norgips, Knauf Danogips och innovatören bakom tekniken, Patrik Johansson.

– För att skapa ett komplett system har vi även teamat ihop oss med Essve som levererar infästningarna till systemet, säger Elisabeth Andersson, marknadschef på Knauf Danogips.

Montagetiden förkortas avsevärt med Nail It Indoor, vilket även innebär att systemet förbättrar arbetsmiljön och minskar risken för förslitningsskador. Med den effektivitet som systemet innebär kan fler montage utföras under samma tid som tidigare. Med skarv i fält minskas dessutom spill av skivmaterial, vilket i sin tur ger mindre avfall som behöver omhändertas.

Läs mer om systemet och produkterna på knauf.se.

Relaterade artiklar

Relaterade

ÅhusBilservice & Trädgårdsmaskiner

Peter Nilsson, som driver Åhus Bilservice och trädgårdsmaskiner, har i princip alltid jobbat i lokalerna. Hans föräldrar köpte dåvarande Esso-macken år 1959 och skulle prova på det under ett år. Det blev mer än ett år och familjen är fortfarande kvar i fastigheten....

läs mer

Johan Lindbom

Johan Lindbom Klubbchef i KIK och Åhusbo Johan Lindbom är nog mest känd i idrottssverige för sitt avgörande mål i SM-finalen mellan HV71 och Brynäs 1995. HV 71 hade året innan värvat ordentligt för att vara med och slåss om klubbens första SM-Guld, men floppade...

läs mer